filmboys_edited_edited_edited.jpg

In de cursus KIDS DOCUMENTAIRE maken deelnemers in vijf bijeenkomsten van één uur een documentaire (op feiten gebaseerde film) over een onderwerp dat te maken heeft met hun eigen woonomgeving. De deelnemers gaan aan de slag als reporter, presentator, technicus, interviewer, redacteur of onderzoeker.

kids_documentaire_edited_edited.png

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip. Dit kan worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege leeftijden, soort groep, onderwerp of onderwijsprogramma. Ook andere vormen van maatwerk zijn mogelijk.

Als voorbeeld wordt de documentaire 'Hart voor Zuilen' gebruikt die in samenwerking met leerkrachten door groepjes leerlingen in schooltijd is gemaakt in Utrecht. 


In de eerste bijeenkomst wordt kennisgemaakt en wordt een uitleg gegeven. Als voorbeeld bekijken deelnemers de documentaire 'Hart voor Zuilen'. Daarna oefenen ze in groepjes als reporter met camera en microfoon het houden van een vraaggesprek. In de pop-up geluidsstudio vertellen deelnemers elkaar wie ze zijn en waarom ze meedoen.
In de tweede bijeenkomst worden de taken verdeeld en wordt besproken welke onderwerpen en deelonderwerpen geschikt zijn voor de te maken documentaire. Er wordt samen in de klas een plan gemaakt en er wordt gestart met het raadplegen van informatiebronnen. 
We maken gezamenlijk afspraken over taak en rolverdeling en zo worden gasten bijvoorbeeld door de leerkracht, leerlingen of Menno uitgenodigd.
In de derde bijeenkomst worden opnames gemaakt van locaties en vraaggesprekken. 
In de vierde bijeenkomst begint de montage van de documentaire door leerlingen (met eenvoudige software) en worden voice-overteksten geschreven en ingesproken. Na afloop is er contact met de leerkracht en word de montage stapsgewijs in orde gemaakt. De leerkracht bekijkt samen met de leerlingen de concept montage en na enkele dagen is de eindmontage klaar.
In de vijfde bijeenkomst laten de deelnemers het eindresultaat zien aan publiek. Daarna vertellen ze over hun ervaringen. 

Bekijk hier het voorbeeld 'Hart voor Zuilen'.