filmboy_edited_edited_edited.jpg

In de cursus KIDS REPORTER maken deelnemers in vijf bijeenkomsten van één uur een filmreportage (verslag) over een onderwerp, bijvoorbeeld een evenement, in hun eigen leefomgeving. De deelnemers gaan aan de slag als presentator, cameraman, geluidsman, interviewer, redacteur of onderzoeker.

kidsreporter_logo(drukwerk)_edited.png

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip. Dit kan worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege leeftijden, soort groep, onderwerp of onderwijsprogramma.

In de eerste bijeenkomst wordt kennisgemaakt en wordt een uitleg gegeven. Er wordt een door kinderen gemaakt voorbeeld bekeken. Daarna oefenen deelnemers in groepjes het houden van een vraaggesprek (interview) met camera en microfoon in de pop-up studio. 
In de tweede bijeenkomst worden taken verdeeld en wordt besproken welke onderwerp geschikt is voor de te maken reportage. er wordt informatie verzameld over het onderwerp en worden filmlocaties uitgezocht. 
In de derde bijeenkomst wordt een plan gemaakt. Gasten worden gekozen en uitgenodigd en er worden afspraken met hen gemaakt. 
In de vierde bijeenkomst worden opnames gemaakt van locaties en vraaggesprekken.  Wij monteren na afloop de reportage tot een pakkend filmpje.
In de vijfde bijeenkomst tonen de deelnemers het eindresultaat aan publiek. Daarna vertellen ze over hun ervaringen. Het eindproduct wordt in een beschermde omgeving gepubliceerd via internet.
 
​Workshop
De workshop KIDS REPORTER duurt drie uur. Tien deelnemers gaan aan de slag als cameraman, regisseur, geluidsman of presentator. Ze oefenen het filmen van activiteiten en het houden van een vraaggesprek (interview). Ze maken een reportage (verslag) over een evenement in hun leefomgeving, bijvoorbeeld op school. Ze vertellen wat er gebeurt en interviewen betrokkenen. Na afloop worden de opnames gemonteerd door de begeleidend docent. Deelnemers ontvangen het product.

Bekijk hier een voorbeeld van een workshop.
Bekijk hier een speciale Kids Reportage gemaakt door kinderen in Bhutan in 2012.

Bekijk hier een promotiefilmpje van onze filmactiviteiten.