Visie

Jeugdmedia.net wil in zijn activiteiten aansluiten bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid en van kunst en cultuur. Het is belangrijk dat leerlingen leren om bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik te maken van media (middelen om informatie over te dragen: internet, pers, radio en tv). Leerlingen experimenteren, creëren en imiteren en krijgen inzicht in hun eigen kunnen.

Door het oefenen van maakstrategieën ontwikkelen zij hun artistiek-creatief vermogen. Ze ontwikkelen een actieve en kritische houding tegenover hun eigen mediagedrag en dat van anderen, ze worden zich bewust van hun rol in media, van de beeldvorming over hun persoon en van strategieën die media gebruiken om gedrag van mensen te beïnvloeden.

 

Het maken van een podcast, een radioprogramma, een filmreportage, een documentaire of een creatieve film biedt leerlingen de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan hun persoonlijke gevoelens en om de werkelijkheid te ordenen en te begrijpen.

 

Ze ontwikkelen hun creativiteit en probleemoplossend vermogen door planmatig te werken aan het oplossen van levensechte problemen. Ze werken aan een gezamenlijk doel waarvoor ze samen verantwoording dragen. Ze leren informatie te verwerven en te verwerken, kritische vragen te stellen en op hun eigen mening te reflecteren. Ze nemen beslissingen, maken een taakverdeling, bewaken de voortgang en denken na over de gevolgen van hun handelen.

 

Ze leren hoe ze doelgericht en zelfstandig kunnen werken aan een leervraag, krijgen inzicht in hun leerstijl en leren te reflecteren op hun leerproces. Ook leren ze respectvol om te gaan met verschillende achtergronden, oriëntaties en opvattingen, in gesprek te gaan, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en relaties met anderen.

 

Om luisteraars en kijkers te beïnvloeden kunnen ze een tekst met argumenten schrijven en uitzenden, waardoor ze zich bewust worden van het doel van hun boodschap en van hun doelgroep en van een daarbij passende vorm en toonzetting. Ze kunnen hun eigen opvatting naar voren brengen, hun rol bepalen en innemen en omgaan met kritiek.